Działalność kancelarii obejmuje następujący teren:

w granicach przebiegających od granicy miasta Lublin i gminy Wólka, na wschód od rzeki Bystrzycy do Al. Unii Lubelskiej oraz do skrzyżowania z ul. Fabryczna i na północ od ul. Fabrycznej i ul. Droga Męczenników Majdanka do granicy miasta Lublin z gmina Głusk,

  • miasto ŚWIDNIK
  • oraz gminy:

Bychawa, Głusk, Jabłonna, Krzczonów, Ludwin, Łęczna, Mełgiew, Milejów, Niemce, Piaski, Puchaczów, Rybczewice, Spiczyn, Strzyżewice, Trawniki, Wólka, Wysokie i Zakrzew.

Ponadto, na wniosek wierzyciela złożony w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych , Komornik Sądowy Paweł Komar może prowadzić egzekucję w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie, z wyjątkiem spraw:

  1. o egzekucję z nieruchomości,
  2. o wydanie nieruchomości,
  3. o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości,
  4. o opróżnienie pomieszczeń,
  5. w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.