Pliki do pobrania


W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego należy wypełnić wniosek o wszczęcie egzekucji i złożyć go wraz z oryginałem tytułu wykonawczego w kancelarii komornika lub przesłać listem poleconym na adres kancelarii.